Klasa IB wojskowo-policyjna

Klasa Ib wojskowo-policyjna realizuje program innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo Publiczne - edukacja dla służb mundurowych”.

Zajęcia specjalistyczne mają na celu zapoznanie uczniów z pracą w wojsku i policji a prowadzone głównie są w:

  • 5 Batalionie Dowodzenia w Rząsce,
  • 6 Brygadzie Powietrznodesantowej
  • Powiatowej Policji w Krakowie.

Dodatkowo organizowana jest nauka pływania, strzelania, musztry, samoobrony, pomocy przedmedycznej, kursu nurkowania czy skoczka spadochronowego. Uczniowie uczestniczą w czterech wymarszach kondycyjnych oraz dwóch obozach szkoleniach, podczas których uczą się sztuki przetrwania, wspinaczki oraz marszu na orientację. Program klasy skierowany jest do młodzieży pragnącej związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych. Ukończenie klasy „mundurowej” daje dodatkowe punkty przy ubieganiu się o pracę w służbach mundurowych.

Przedmioty rozszerzone:

  • geografia,
  • wiedza o społeczeństwie,
  • język angielski
  • przedmiot realizowany w ramach innowacji pedagogicznej: zajęcia specjalistyczne
W czwartek - 29 kwietnia, kadeci z Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale z rąk generała brygady Artura Dębczaka – dyrektora Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej otrzymali certyfikaty poświadczające ukończenie III edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.
klasa wojskowo - policyjna