Klasa IC biologiczno – chemiczna z opcją strażacko-ratowniczą

W naszej szkole, poznajemy przyrodę zgodnie z myślą chińskiego filozofa, Konfucjusza:

„Powiedz mi, a zapomnę,

pokaż mi, a zapamiętam,

pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

Konfucjusz

Naukę opieramy na doświadczeniu, poznajemy przez odkrywanie bo to najbardziej owocne w procesie kształcenia. Na lekcjach chemii i biologii kreujemy sytuacje, w których poczujesz się eksperymentatorem, odkrywcą. Każdy z Was będzie mógł empirycznie poznawać otaczający świat. Wykorzystujemy między innymi technikę doświadczeń w małej skali, stosując dostępne dla wszystkich przedmioty i odczynniki. Możesz być pozytywnie zaskoczony efektami. Poznajemy świat z pasją, w skali mikro (przy użyciu nowych mikroskopów), jak i makro (przez zajęcia terenowe w ciekawych przyrodniczo miejscach).

Organizujemy wyjazdy do krakowskich placówek naukowych i zajęcia w laboratoriach. Zdobywamy granty na dofinansowanie przedsięwzięć. Bierzemy udział w wykładach i konkursach. Nawet w formie on-line. Organizujemy obozy naukowe, rajdy.

Współpracujemy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA w tworzeniu Questów, Ojcowskim Parkiem Narodowym i wieloma innymi podmiotami. Będziesz mógł wziąć udział w projektach Erasmus, aby doskonalić umiejętności językowe. Na pewno z nami, poszerzysz wiedzę i udoskonalisz umiejętności w interesujący sposób.

Rzetelnie przygotowujemy do testów maturalnych, dzięki którym możesz wybrać wymarzone studia z szerokiego wachlarza: medyczne, farmaceutyczne i pokrewne, fizjoterapię, terapię zajęciową, kosmetologię, dietetykę, nauki o zdrowiu, wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne, kierunki pedagogiczne (pedagogika specjalna, zajęciowa), psychologię, rolnicze i leśne, ochronę środowiska, inżynierię (środowiska, czystego powietrza, wód, medyczną czy materiałową), towaroznawstwo, zarządzanie i inżynierię produkcji, gospodarkę przestrzenną, biogospodarkę, odnawialne źródła energii, budownictwo, energetykę, biologię, chemię, fizykę, biofizykę, biotechnologię, biochemię, filozofię, kognitywistykę, religioznawstwo, geografię, geologię i nauki o Ziemii - także w języku angielskim, astronomię, nanotechnologię czy nawet informatykę.

Dodatkowym atutem klasy jest możliwość realizacji programu innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo Publiczne - edukacja dla służb mundurowych”. Zajęcia specjalistyczne są prowadzone z przedstawicielami Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 w Krakowie, OSP w Skale oraz w 5 Batalionie Dowodzenia w Rząsce. Organizowane są również dodatkowe zajęcia ze wspinaczki skałkowej i pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs pływacki, kurs nurkowania, kurs strażacki oraz kurs kwalifikacyjny pomocy przedmedycznej oraz zajęcia z musztry, samoobrony i strzelania.

Przedmioty rozszerzone:

  • biologia,
  • chemia,
  • język angielski,
  • przedmiot realizowany w ramach innowacji pedagogicznej: zajęcia specjalistyczne.
Biologia w ZSiPO