Klasa IE przyrodnicza

Jeśli fascynuje Cię świat przyrody nauki o Ziemi, zapraszamy do klasy, w której będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania. Na lekcjach biologii poznasz otaczającą Cię przyrodę, a świat roślin i zwierzą nie będzie już dla Ciebie tajemnicą. Zajęcia z wykorzystaniem mikroskopów umożliwią dokładne zbadanie zebranego materiału badawczego. Stworzysz własne preparaty do obserwacji, które ułatwią zrozumienie funkcjonowania żywych organizmów. Uczeń będzie miał możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką poprzez uczestnictwo w wykładach oraz zajęciach organizowanych na wielu Krakowskich uczelniach. Poznajemy nowoczesne laboratoria i bierzemy udział w zajęciach organizowanych specjalnie dla klas przyrodniczych.

Dzięki geografii poznasz budowę naszej planety i zrozumiesz dlaczego w świecie przyrody występują wzajemne zależności.  Proponujemy ciekawe zajęcia nie tylko w szkole, ale także w terenie oraz w różnych placówkach, np. muzeach, ogrodach (botanicznym, zoologicznym), planetarium, na wycieczkach przedmiotowych. Oprócz poszerzenia wiadomości z przedmiotów przyrodniczych, proponujemy w ramach zajęć dodatkowych wyjazdy oraz udział w ciekawych projektach związanych z turystyką. Na ich realizację pozyskujemy fundusze  z grantów powiatowych.

Współpracujemy z Ojcowskim Parkiem Narodowym.  Uczniowie mają możliwość wyjazdów na rajdy organizowane przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Program klasy umożliwia uczniowi poznanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego najbliższej okolicy. Daje możliwość udziału w  wielu konkursach o tematyce ekologicznej, kształtujących wśród uczniów postaw proekologicznych. 

Przedmioty rozszerzone:

  • biologia,
  • geografia lub chemia,
  • język angielski.
Chemia w ZSiPO w Skale