Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki – to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych oraz dbania o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa.

Przedmiot rozszerzony to język angielski.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów,
 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów,
 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych,
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia własnej firmy.

Predyspozycje zawodowe

Technik organizacji turystyki powinien charakteryzować się:

 • dobrą organizacją pracy,
 • wytrwałością w działaniu,
 • kreatywnością,
 • umiejętnością komunikowania się z klientami,
 • asertywnością i odpornością na stres,
 • znajomością języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski),
 • bardzo dobrą znajomością obsługi komputera,
 • umiejętnością harmonijnego współdziałania z innymi.

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w biurach podróży, hotelach, biurach informacji turystycznej w Polsce lub w krajach UE w ramach projektu Erasmus+

Możliwość zatrudnienia

Technicy organizacji turystyki zatrudniani są w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizatorzy turystyki lub agenci turystyczni, można podjąć pracę jako pilot wycieczek czy przewodnik turystyczny. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: turystyka, marketing, zarządzanie, rekreacja, hotelarstwo itp.